درک رنج و مشقت زندگی جانبازان و خانواده های آنها مسیر نمی شود مگر با مشاهده ی زندگی آنها و نشستن پای صحبت آنها و از سوی دیگر آن بزرگواران به عنوان ذخایر و یادگاران هشت سال دفاع مقدس کمتر یادی از آنها شده است لذا روز جانباز و یا ایام دیگر سال فرصتی است برای نشستن پای صحبت و درد و دل آنها و مشاهده زندگی آنها و تکریم مقام آن عزیزان.

این برنامه در روز جانباز به صورت گروهی و بازدید از آسایشگاه جانبازان در 2 دوره در دیگر ایام سال با برگزاری مراسم در منزل آنها بزرگواران انجام می شود.


آسایشگاه جانبازان ساری : جاده قائمشهر - کیلومتر 5 

حدود 90 جانباز دوران دفاع مقدس استان مازندران از خدمات مرکز توانبخشی امام علی (ع) ساری بهره مند هستند و این مرکز را خانه دوم خود می دانند و هفته دو روز بر و بچه های دوران جنگ کنار هم جمع می شوند و به فعالیتهای ورزشی می پردازند و از خدمات درمانی آن بهره مند می شوند.